CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

„CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU KOMORACERT PRODUCT“ (COP) je veřejně dostupný materiál, který slouží jako informace o organizačních a administrativních postupech používaných při certifikaci a všech souvisejících činnostech COP a stanovuje způsoby dosažení souladu s kritérii pro akreditaci a postupy pro udržování způsobilosti k certifikaci. Je současně závaznou normou pro COP, jak zabezpečovat plnění cílů, které jsou v něm stanoveny. V dokumentu je také stanoven postup pro stížnosti a odvolání proti vydaným rozhodnutím COP.