CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA

Vlastní proces certifikace produktu začíná podáním Žádosti o certifikaci a končí předáním certifikátu typu výrobci (žadateli o certifikaci) s následnou archivací dokumentů u certifikačního orgánu. Je využíváno certifikační schéma 1a dle normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.