KOMORACERT PRODUCT

KOMORACERT PRODUCT je výrobkovým certifikačním orgánem určeným posuzování shody a certifikace strojů a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z jílovitých materiálů – zdicích materiálů, střešních tašek, dlaždic a podobně. Certifikační orgán KOMORACERT PRODUCT je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a vedený pod registračním číslem 3243. Certifikace je prováděna dle certifikačního schématu 1a normy ČSN EN ISO/IEC 17037:2014.