AI - UMĚLÁ INTELIGENCE

To, co se ještě před pár lety zdálo jako sci-fi a bylo k vidění pouze v hollywoodských filmech nebo v českých Návštěvnících se v poslední době stalo realitou.

 V posledních letech jsme zaznamenali prudký rozmach v oblasti, která je souhrnně nazývána umělou inteligencí. Aktuálně se tento fenomén již neomezuje na tvorbu obsahu, ale stále častěji se stává nedílnou součástí strojů a zařízení. 

V reakci na tento stav bude v krátké době novelizováno nebo nově zavedeno značné množství legislativních předpisů, které oblast AI upraví, ale které budou zároveň klást značné nároky na výrobce zařízení obsahujících prvky AI, a to zejména tzv. „učících“ se strojů, vč. jejich prediktivních a kolaborujících verzí. Jedná se zejména o:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2022/2555 (NIS2 – Network and Information Security) je aktualizovanou verzí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1148 (NIS). NIS2 zásadním způsobem rozšiřuje působnost původního předpisu a předepisuje nové způsoby pro zabezpečení evropského kyberprostoru.

Povinnost členských států adaptovat NIS2 do svých právních řádů je v ČR provedena návrhem nového Zákona o kybernetické bezpečnosti a osmi navazujících vyhlášek (předkladatel  NÚKIB).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie, zkráceně označované jako AI Act a jeho přílohy jsou zcela novým, přímo účinným legislativním předpisem Evropské unie, který si klade za cíl:

  • zajistit, aby systémy UI, které budou uváděny na trh Unie a používány, byly bezpečné a aby byly v souladu se stávajícími právními předpisy o základních právech a hodnotách Unie,
  • zajistit právní jistotu s cílem usnadnit investice a inovace v oblasti UI,
  • zlepšit správu a účinné vymáhání stávajících právních předpisů upravujících základní práva a bezpečnostní požadavky platné pro systémy UI,
  • usnadnit rozvoj jednotného trhu pro zákonné, bezpečné a důvěryhodné aplikace UI a zamezit roztříštění trh