PROHLAŠOVÁNÍ SHODY - TYPY PROHLÁŠENÍ

Existuje řada typů prohlášení, se kterými se můžete v oblasti posuzování a prohlašování shody setkat a to protože tvorba legislativních předpisů pro jednotlivé výrobkové komodity upravující předmětnou problematiku probíhala v minulosti značně nekoordinovaně. Z tohoto důvodu dnes zcela legitimně existují ES prohlášení o shodě i EU prohlášení o shodě, Prohlášení o zabudování, Prohlášení o vlastnostech, Prohlášení o shodě apod. Kromě těchto „legálních typů“ je však trh zahlcen i dalšími typy, které vycházejí z určité invence výrobců, nutno však poznamenat, že se ve všech případech jedná o nesprávné formální i věcné provedení prohlášení, zejména různá Ujištění o shodě, Certifikáty shody, CE prohlášení, EU prohlášení o shodě výrobku apod.

Pokud neznáte odpověď na některou z níže uvedených otázek nebo váháte nad jinou oblastí, jsme připraveni vám rychle a efektivně pomoci.

Nevíte, zda na výrobek umístit značku CE a jak má označení vypadat?  Máte jiné pochybnosti, které by mohly znamenat porušení vaší zákonné povinnosti?

Nevíte si rady s typem prohlášení, které musíte ke svému výrobku vydat nebo si nevíte rady s jazykovou mutací, kterou musíte vystavit? 

Vydáte ES prohlášení o shodě, EU prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, Prohlášení o zabudování, Prohlášení o bezpečnosti, úplnosti a kvalitě, EC Declaration of Conformity, Koneiden EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus, EG-Konformitätserklärung nebo jiný typ prohlášení?

Nevíte si rady s tím, zda musíte ke svému výrobku vůbec nějaký typ prohlášení vydat?

Vyrábíte a uvádíte na trh nebo do provozu stanovený nebo nestanovený výrobek?

Nechcete udělat chybu s typem a obsahem příslušného prohlášení?

Znáte legislativní předpis, podle kterého budete příslušný typ prohlášení vydávat a jím požadovaný rozsah vašeho prohlášení?

Při vydávání příslušného typu prohlášení i při označování výrobku značkou shody CE je nezbytné se zaměřit především na věcnou i formální správnost a potlačit touhu některých subjektů prohlášení i označení „vylepšovat“ o další informace, značky případně i obrázky, které jej v konečné podobě činí možná „krásnějším“, ale současně i nesprávným. Minimální a současně i maximální obsah všech typů prohlášení stanovuje legislativní předpis, který je třeba vnímat jak v časové, tak obsahové správnosti.

Příkladem může být shora zmiňované „Ujištění o prohlášení o shodě“, které bylo v zákonu č. 22/1997 Sb., zakotveno do 30. 4. 2004 a ve své době suplovalo prohlášení o shodě. Dne 1. 5. 2004 nabyla účinnosti ustanovení zákona č. 205/2002 Sb., a v souvislosti se vstupem ČR do EU byl zákon č. 22/1997 Sb., změněn. Mimo jiné došlo i k vypuštění institutu „Ujištění…“ ze zákona a jeho další používání se tím dostalo do rozporu s platnou legislativní úpravou.