AUTORIZOVANÁ OSOBA

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uzávání výsledků dalšího vzdělávání, upravuje systém dalšího vzdělávání vč. vymezení tzv. autorizaci. Autorizace představuje oprávnění fyzické či právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno. 

Naše společnost získala autorizaci a stala se tak autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace:

Získání profesní kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání tzv. osvědčením o získání profesní kvalifikace, které je autorizovaná osoba oprávněna uchazeči po úspěšném složení zkoušky vydat. Tento dokument je veřejnou listinou, stejně jako např. maturitní vysvědčení či výuční list.