O NÁS

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI KOMORA s.r.o.

Ing. Jiří Vích, MBA – jednatel společnosti

Společnost KOMORA s.r.o. je uznávanou, odborně způsobilou organizací, zajišťující od roku 2005 právnickým i podnikajícím fyzickým osobám služby v oblastech vzdělávání, podpory podnikání a certifikace národních i mezinárodních standardů. Dále zajišťuje komplexní servis při plnění legislativních povinností výrobců, předepsaných pro uvádění stanovených i nestanovených výrobků na trh, při posuzování a prohlašování jejich shody či vlastností, a to formou odborných konzultací, poradenskou činností, zpracováním nebo posouzením výrobně technické dokumentace nebo dalšími formami spolupráce. Součástí společnosti jsou certifikační orgány KOMORACERT® a KOMORACERT PRODUCT® sloužící k certifikaci systémů řízení resp. výrobků.

Mezi další oblasti působnosti společnosti patří vzdělávací aktivity v oblastech řízení obchodních společností, správy a ochrany osobních údajů – GDPR. Společnost je autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat zkoušky na vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací a držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané vzdělávací programy.

Společnost je členem Okresní hospodářské komory Most, členem Odborné sekce kvality Hospodářské komory České republiky, členem Hospodářské a sociální rady Mostecka, zakládajícím členem Platformy 4.0 a členem Mezinárodního akreditačního fóra IAF.

Společnost KOMORA s.r.o. působí po celé České republice, v členských zemích EU i ve třetích zemích.

Veškerá odborná činnost je zajištěna výhradně prostřednictvím vlastních způsobilých zaměstnanců, disponujících dlouholetými pracovními zkušenostmi v reálných provozech firem. Všichni vedoucí pracovníci jsou členy řady odborných platforem, včetně Sektorových rad a pravidelně publikují v odborné literatuře nebo přednáší na vysokých školách.