MODEL SEBEHODNOCENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Standard Model sebehodnocení rovných příležitostí je určen k ověření rovného přístupu k ženám i mužům v prověřované organizaci. Systém je generický a kompatibilní standard s ostatními systémy řízení, strukturou odpovídá standardům ISO řady 9000 a proto by v subjektech, kde je již implementován systém řízení kvality nemělo být jeho zavedení provázeno nadměrnou administrativní zátěží.

Standard je rozdělen do jedenácti základních oblastí:

Prvotní certifikace musí být realizována naším certifikačním orgánem, následující dva roky se posouzení plnění požadavků provádí formou sebehodnocení (v případě požadavku klienta můžeme provést i tyto audity) a certifikační orgán provádí přezkoumání až při recertifikaci po uplynutí tříleté periody.

Cílem auditu je zjištění reálného stavu genderové rovnosti v prověřované společnosti a poskytnutí rad a doporučení pro další směřování v této oblasti.