Reverzní inženýrství

Máte stroj a nemáte k němu technickou dokumentaci? Tak to máte i velký problém!

Nicméně, pokud máte zájem problém řešit, jsme zde pro vás. Metodou reverzního inženýrství stroj zdokumentujeme, vytvoříme výkresové sestavy, řezy, detaily, technickou zprávu i veškeré další náležitosti, nezbytné k posouzení a prohlášení shody. Na konci procesu budete vědět, že je váš stroj bezpečný, neohrožuje lidi, zvířata, prostředí, technologii, ani zájmy jakýchkoliv zainteresovaných stran, včetně zájmů státu a EU na bezpečnosti provozu, zájmy orgánů dozoru na trhem, zájmy orgánů dohledu, dozoru a inspekce, zájmy veřejnosti, ani zájmy nikoho, kdo se jen tak nachomítl a chtěl by vám škodit.

Metody reverzní inženýrství používáme standardně, rychle a precizně k dosažení plné shody vašich strojů, jejich komponent i celých technologií tak, abyste měli jistotu, že svou činností nezpůsobí úraz, havárii nebo jiný fatální následek, který bude mít nepříjemnou dohru pro postiženého pracovníka, vedoucí pracovníka i statutární orgán či majitele vaší firmy.