ZAKLADATELSKÁ LISTINA

Pod následujícím odkazem je uloženo aktuální znění Zakladatelské listiny, po všech provedených dílčích úpravách.