International Organization for Standardization (ISO) publikovala 15.září 2015 mezinárodní normu ISO 9001:2015, požadavkovou normu jako rámec pro systémy řízení kvality.

ISO 9001:2015 Quality Management System – Requirements (Systém managementu kvality – Požadavky) je pátým vydáním tohoto standardu (poprvé byla norma publikována v roce 1987) užívaného ve firmách pro naplnění požadavků týkajících se kvality a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Shrnutí specifických změny ISO 9001:2015
Procesní přístup

Je kladen důraz na lepší procesní přístup s požadavkem, aby organizace určila své procesy. Jedná se o rozšíření stávajícího požadavku.

Riziko

Koncept rizika byl zaveden s požadavkem určovat a vyhodnocovat rizika či příležitosti a podle toho plánovat veškeré činnosti. Přestože celý systém řízení, zejména ISO 9001, je v podstatě o řízení rizika, toto je poprvé, kdy je řízení rizik skutečně vyžadováno.

Organizace ISO a mezinárodní akreditační fórum IAF stanovily implementační plán pro zajištění přechodu certifikací na ISO 9001:2015: