KOMORACERT

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vítám vás v sekci certifikačního orgánu KOMORACERT.

Certifikační orgán KOMORACERT® je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a vedený pod registračním číslem 3184.