SYSTÉM POSOUZENÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0023739

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Inovační vouchery COVID-19 – V. výzva

Doba realizace projektu: 22. říjen 2020 až 12. březen 2021

Projekt se zabýval popsáním a stanovením hodnotících kritérií jednotlivých fází životního cyklu, tedy od návrhu, přes vývoj, výrobu, distribuci, po zpětný odběr a následnou likvidaci osobních ochranných prostředků pro pracovníky ve zdravotnických i ostatních průmyslových provozech.

Projekt řešil problematiku uvádění osobních ochranných zdravotnických prostředků na trh, a to jak  výrobků posuzovaných v rámci interního způsobu řízení u jednotlivých výrobců, tak i výrobků, které nemůže posuzovat sám výrobce, ale jejich posouzení (certifikace) se musí zúčastnit akreditovaný subjekt.

Cílem projektu bylo vytvořit systém posuzování a prohlašování shody osobních ochranných zdravotnických prostředků a systém jejich certifikace, zahrnující úplné požadavky legislativních a normativních předpisů tak, aby tyto prostředky mohly být jejich výrobci rychle a efektivně uváděny na trh a aby tak výrobci mohli operativně reagovat na změny pandemické situace, na poptávky zdravotnických zařízení, na požadavky zařízení v sociálních službách, na poptávku jejich zaměstnanců i na poptávku běžné populace.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, a.s.