POSOUZENÍ ZA ÚČASTI NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Situace, kdy výrobce vyrábí výrobek a není na něm oprávněn samostatně provést i procesy posouzení a prohlášení shody činí cca 20% všech případů výrobků uváděných na trh nebo do provozu. Tyto případy jsou specifikované v příslušných legislativních předpisech (směrnicích EU, nařízení EU a nařízení vlády ČR) – např. pro strojní zařízení ve směrnici 2006/42/ES resp. NV 176/2008 Sb., příloha č. 4, která specifikuje 23 výrobkových kategorií (viz níže), u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v §5, odst. 3 a 4 tohoto předpisu (účast notifikované osoby na posuzování shody). 

Je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použít k posuzování shody některý z postupů podle přílohy č. 9 nebo č. 10 k tomuto nařízení, tj.:

  • ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU.
  • SYSTÉM KOMPLEXNÍHO ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI.

Společnost KOMORA s.r.o. se tímto úzce specializovaným posuzováním shody nezabývá, přesto vám rádi poskytneme potřebné informace a pomůžeme s výběrem notifikované osoby i s přípravou technické dokumentace k výrobku, které po vás bude notifikovaná osoba vyžadovat.

Příloha č. 4 ke směrnici 2006/42/ES (NV 176) – Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v §5, odst. 3 a 4:

1. Kotoučové pily (s jedním nebo několika kotouči) pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi
nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

1.1 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo podpěrou a s ručním posuvem obrobku nebo
s přídavným posouvacím zařízením.
1.2 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s ručním posuvem stolu nebo vozíky, které vykonávají vratný pohyb.
1.3 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s ručním vkládáním
nebo vyjímáním.
1.4 Pily s posuvným kotoučem při řezání, s mechanickým posuvem kotouče a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku.

3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

4. Pásové pily s ručním vkládáním nebo vyjímáním pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi těchto typů:

4.1 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo stolem vykonávajícím vratný pohyb nebo
opěrou obrobku.
4.2 Pily s kotoučem na vozíku, který vykonává vratný pohyb.

5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi uvedené v bodech 1 až 4 a v bodu 7.

6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky nástrojů.

7. Svislé frézky s ručním posuvem obrobku pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dřeva.

9. Lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo vyjímáním, jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih překračující 6 mm a rychlost vyšší než 30 mm/s.

10. Lisy na plasty nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

11. Lisy na pryž nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním.

12. Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů:

12.1 Lokomotivy a brzdné vozy.
12.2 Hydraulicky ovládané mechanizované výztuže.

13. Ručně nakládané vozy pro sběr domovního odpadu s lisovacím zařízením.

14. Snímatelná mechanická převodová zařízení, včetně jejich ochranných krytů.

15. Ochranné kryty pro snímatelná mechanická převodová zařízení.

16. Servisní zvedáky pro vozidla.

17. Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry.

18. Přenosná upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje.

19. Ochranná zařízení určená pro zjišťování přítomnosti osob.

20. Motoricky poháněné blokovací snímatelné ochranné kryty navržené jako ochranné kryty pro strojní zařízení uvedená v bodech 9, 10 a 11.

21. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce.

22. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS).

23. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS).