OVĚŘENÍ PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

Seznam vydaných certifikátů(číslo certifikátu a obor činnosti) je k dispozici k nahlédnutí či stažení níže, přehled o všech certifikováných zákaznících (včetně pozastavených a odňatých certifikacích) je dostupný v sídle organizace KOMORA s.r.o.-  viz odkaz kontakty.