PROHLÁŠENÍ SHODY - ZNAČKA CE

Ačkoliv se to může zdát zvláštní, není CE jako CE, pokud jej chceme použít v kontextu evropského prohlašování shody výrobků. Tvar i celková vizuální podoba Comformité Européenne, zkracovaného na CE je dána přímo účinným předpisem EU - nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Ačkoliv se to může zdát zvláštní, není CE jako CE, pokud jej chceme použít v kontextu evropského prohlašování shody výrobků. Tvar i celková vizuální podoba Comformité Européenne, zkracovaného na CE je dána přímo účinným předpisem EU – nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Označení CE znamená, že byl výrobek před uvedením na trh přezkoumán, posouzen a je ve shodě se všemi relevantními legislativními a normativními požadavky, které se na něj vztahují. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. 

Označení CE neznamená, že byl výrobek vyroben v EU.

Označení CE není značkou kvality výrobku, vyjadřuje pouze jeho elementární bezpečnost ve vztahu k osobám, zvířatům, životnímu prostředí a k dalším aspektům. 

Velice často se lze na výrobcích setkat s jiným, avšak velice podobným CE, které však označuje výrobky z Čínské lidové republiky (CE = China Export, případně Chinese Export). Toto označení je však rozpoznatelné na první pohled a to tak, že nerespektuje odsazení/ vzdálenost mezi písmeny C a E u evropské značky shody. Značka CE, zastřešující China Export a Chinese Export má písmena C a E přímo navazující:

Conformié Européenne

China Export, Chinese Export

Příklady označení CE na výrobních štítcích: