CERTIFIKACE GRAPLAS

Smyslem standardu GRAPLAS (Grass Playground Standard) je sjednocení požadavků a zajištění jednotného přístupu k systému managementu kvality, rozšířeného o citlivý environmentální a sociální přístup, v organizacích provozujících golfový areál, či ostatní sportoviště, která jsou vybavena travnatým povrchem.

Certifikace systémově částečně vychází ze standardu ČSN EN ISO 9001:2016 a rozšiřuje ji o další činnosti, zaměřené hlavně na environmentální působnost a sociální odpovědnost vůči okolí. Vlastnictví certifikátu, dle výše uvedeného standardu, však není podmínkou pro zdárný průběh a zakončení certifikačního procesu.

Standard je rozdělen do šesti základních oblastí, dělící se na povinné činnosti, které je třeba pro získání certifikátu splnit v plné míře a na činnosti doporučené, jejichž plnění je během certifikačního přezkoumáno, nemají však vliv na konečné rozhodnutí o udělení certifikátu.

Posouzení plnění požadavků je prováděno certifikačním orgánem v rámci plánovaného auditu, s periodou jednou za dvanáct měsíců.

Cílem standardu je popis a implementace systému správy a řízení, umožňujícího neustálé zlepšování, přičemž je kladen důraz na prevenci vedoucí k předcházení negativních jevů, které ve svém důsledku mohou způsobit újmy na životním prostředí, či vztazích s okolím.

V uplynulém období úspěšně absolvoval tuto certifikaci I.Golf Club Most, jehož představenstvo hodnotilo certifikaci jako přínosnou pro činnost klubu a jeho vnímání okolními subjekty.