AKTUALITA č. 2024/01

Nový předpis nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu. Nová pravidla podporují udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Digitální pas výrobku umožní využít strukturovaná data například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM.