Aktualita č. 02/2024

Dne 7. 3. 2024 spolupodepsali Ing. Marcel Brejcha, Ph.D., vedoucí Institutu kombinovaného studia Most Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ing. Jiří Vích, MBA, jednatel společnosti KOMORA s.r.o. memorandum o vzájemné spolupráci.