Aktualita č. 03/2024

Dne 11. 3. 2024 spolupodepsali Ing. Josef Švec, vedoucí Studijního střediska Most Vysoké školy finanční a správní a Ing. Jiří Vích, MBA, jednatel společnosti KOMORA s.r.o. memorandum o vzájemné spolupráci.