AKTUALITA č. 2023/31

Po 17ti letech musíme zapomenout na dosavadní praxi, postupy i moduly posuzování a prohlašování shody strojních zařízení a přijmout novou, transparentnější, ale výrazně přísnější a složitější realitu.

Dne 29. 6. 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie L 165 zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.

Nařízení je přímo účinný legislativní předpis, který vstoupil v platnost 19.7. 2023 a nebude transponován do českého právního řádu tak, jak tomu bylo u směrnice 2006/42/ES.