AKTUALITA č. 2023/32

Připravujeme pokračování akreditovaného rekvalifikačního kurzu Manažer / manažerka posuzování shody výrobků. Na účast v akreditovaném rekvalifikačním kurzu lze čerpat dotační příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.