AKTUALITA č. 2023/34

Zahájili jsme práce na přípravě standardizovaném postupu posouzení a prohlášení shody varhan, jakožto strojního zařízení a jeho elektrické části, před uvedením na trh EU/EHS.