AKTUALITA č. 2023/35

Využijte příspěvky na zavádění systému řízení podle mezinárodních standardů ISO nebo dotace na inovace vašich výrobků, případně výrobních procesů. Veškeré informace o jejich aktuální dostupnosti poskytneme osobně, telefonicky nebo e-mailem.