TECHNICKÉ NORMY - POSKYTOVÁNÍ OBSAHU

Bohužel, text harmonizované technické normy vám nemůžeme zpřístupnit, neboť by se jednalo o porušení zákona č. 22/1997 Sb., Hlava II, §5, odst. 8, který umožňuje české technické normy (ČSN) rozmnožovat a rozšiřovat jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V případě potřeby je možné zřídit si vlastní placený přístup k prostému nahlížení nebo k nahlížení i tisku českých technických norem na webových stránkách ČSN on-line – odkaz ZDE.

Společnost KOMORA s.r.o. však prostudovala veškeré normy za vás a je připravena na plnění normativních požadavků úzce spolupracovat.